Lista dokumentów wymaganych do sprzedaży/zakupu nieruchomości

Przy każdej transakcji należy oczywiście trzeba mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Pozostałe dokumenty zależą od rodzaju nieruchomości, jaką chcemy kupić bądź sprzedać.

1. Własnościowe prawo do lokalu:

 • odpis z księgi wieczystej w formie papierowej lub e-KW,
 • dokument poświadczający podstawę nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, notarialne poświadczenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku),
 • jeśli sprzedający nieruchomość wszedł w jej posiadanie jako spadkobierca – zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku lub zwolnieniu z opłat,
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu,
 • aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz spółdzielni,
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.

3. Lokal użytkowy:

 • dokumenty potwierdzające prawo do lokalu,
 • dokument potwierdzający funkcję lokalu.

4. Działka:

 • dokument poświadczający podstawę nabycia (akt notarialny umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, notarialne poświadczenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku),
 • jeśli sprzedający nieruchomość wszedł w jej posiadanie jako spadkobierca – zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku lub zwolnieniu z opłat,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości (jeśli dotyczy),
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
 • zaświadczenie o planie miejscowym (przeznaczeniu terenu).

5. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym:

 • odpis z księgi wieczystej z ujawnionym budynkiem,
 • dokument stwierdzający nabycie prawa własności,
 • jeśli sprzedający nieruchomość wszedł w jej posiadanie jako spadkobierca – zaświadczenie o uregulowaniu podatku od spadku lub zwolnieniu z opłat,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości,
 • zaświadczenie o planie miejscowym (przeznaczeniu terenu),
 • zaświadczenie o stanie zameldowania w lokalu.

Dodaj komentarz